Başkan

Rüveyde Akbay, Türkiye

Üyeler

Kemal Akman, Türkiye
Sacit Bilgili, Türkiye
Cemalettin Bilgin, Türkiye
Avni Çakır, Türkiye
Ian Dunn, İngiltere
Serdar Kamanlı, Türkiye
M. Ülkü Karakuş, Türkiye
Sait Koca, Türkiye
Cengizhan Mızrak, Türkiye
Julie Robert, Avustralya
Kazım Şahin, Türkiye
Erol Şengör, Türkiye
Ş. Doğan Tuncer, Türkiye
Gülbenk Yalçın, Türkiye

* * Soyad alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir.